Tjänster

Datakliniken är din kompletta IT-partner som levererar, servar och supporterar. Vi säljer och konfigurerar dator, servar och tillbehör. Efter leverans finns vi tillgängliga för att ge support och underhålla er IT-miljö.

Vi besöker gärna våra kunder och ger support på plats men kan också ge snabb assistans fjärrledes.

Dataklinikens tekniker finns till tjänst för att hjälpa till med allt från lösenordsbyte till dataräddning och vi underhåller och övervakar era system.

Drift

Oavsett om ni har servrar i molnet eller på plats kan vi övervaka och underhålla dem. Vi utför patchning för att installera de senaste säkerhets- och funktions uppdateringarna enligt ett schema vi kommit överens om.

Vi går igenom loggar och övervakar diskutrymme och belastning och utför de åtgärder som behövs för att er verksamhet ska kunna fungera utan oplanerade avbrott.

Vi kan även managera och övervaka nätverksutrustning och användarnas datorer.

Konsulttjänster

Vi brukar beskriva oss som våra kunders it-avdelning om de inte har en egen men kan även vara en resurs för den som finns.

För att ni ska kunna göra det ni är bäst på kan vi planera och hjälpa till med systembyten och uppgraderingar och ha kontakten med programleverantörer. 

Med vår bredd och erfarenhet av olika branscher kan vi ge råd och rekommendationer baserat på era behov och önskemål. Ni kanske ska bygga om och behöver råd om hur nätverket ska planeras och hur många eluttag som behövs eller ska byta administrationssystem och funderar på vilket som passar.

Service

Datakliniken har egen serviceverkstad där vi felsöker och reparerar datorer och skrivare.

Vi installerar och kontrollerar alla datorer innan leverans om inget annat avtalats så att användaren kommer igång så enkelt som möjligt med sin nya dator.

Konfigurering av nätverksutrustning, mobiltelefoner och surfplattor är andra jobb som utförs.

 

Support

Vår support finns tillgänglig för att hjälpa till med det mesta och ingen fråga är för liten.

Via fjärrsupport här på hemsidan kan vi på er begäran ta över och fjärrstyra datorn för att kunna hjälpa till på distans.